ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 61 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
27 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาค เทอมที่ 2
17 ก.พ. 61 ถึง 18 ก.พ. 61 ค่ายจริยศิลป์จิตอาสา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
14 ก.พ. 61 คณะนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 สอบกลางภาค เทอมที่ 2
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 คณะวิทยากรมาร่วมติวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน
04 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 ปลายกลางภาค
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
วิชาการ
18 ธ.ค. 60 กิจกรรมบล็อคคอร์ส ลูกเสือ-เนตรนารี
วิชาการ
15 ธ.ค. 60 กีฬาสีประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
08 ธ.ค. 60 รับการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
16 พ.ย. 60 วันขึ้นอาคารใหม่ อาคาร 3 ปุณณกันต์และประชุม ผู้ปกครอง
09 พ.ย. 60 สอบนักธรรม
07 ต.ค. 60 ตักบาตรเทโว