ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปคบเพลิง
"หมายถึง ดงพญาไฟในอดีต และความรุ่งโรจน์แห่งการศึกษา"