ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา รับการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิโพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:43   อ่าน 124 ครั้ง