ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบระกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,12:28   อ่าน 86 ครั้ง